Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình xây dựng xã hội học tập
Sáng ngày 12/6/2017, UBND thành phố Phan Thiết đã mở Hội nghị tập huấn nhân rộng các mô hình xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập, đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020.

Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí trong BCĐ xây dựng xã hội học tập thành phố, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể thành phố, các vị ủy viên BCH Hội Khuyến học thành phố; đồng chí Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban BCĐ xây dựng xã hội học tập, Chủ tịch Mặt trận, Chủ tịch Hội khuyến học các phường, xã. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu sâu, kỹ Kế hoạch số 493-KH/UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận và Hướng dẫn số 27-HD/KHBT ngày 12/4/2017 của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận về thực hiện những nội dung trọng tâm theo Kế hoạch 493/KH-UBND của UBND tỉnh; Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập, đơn vị học tập” và Quy trình tổ chức thực hiện Bộ Tiêu chí; các mẫu mới về đăng ký xây dựng các mô hình xã hội học tập. Theo đó, từ năm 2017-2020, UBND thành phố phát động nhân dân toàn thành phố đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập, đơn vị học tập” cùng với thời gian đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, thôn văn hóa và cuối mỗi năm tiến hành bình xét theo Bộ Tiêu chí mới do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. 

Sau phần tập huấn triển khai các nội dung nói trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thừa ủy nhiệm của UBND thành phố đã tiến hành rút kinh nghệm và triển khai nhân rộng việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
                                                                                            LMC


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)