Thị xã La Gi tổ chức sơ kết việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Kế hoạch 493/KH-UBND của UBND tỉnh
Ngày 11/01/2018, Hội Khuyến học thị xã La Gi phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Kế hoạch 493/KH-UBND của UBND tỉnh.


Về dự hội nghị có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Thị ủy La Gi, UBND thị xã, lãnh đạo UBMTTQ,  Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo thị ủy,  cùng đông đủ thành viên của các Ban chỉ đạo “xây dựng xã hội học tập” thị xã và các xã, phường , Ban chấp hành Hội Khuyến học thị xã và 15 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” tiêu biểu xuất sắc của 9 xã, phường.

Hội nghị đã ghi nhận được kết quả triển khai thực hiện ở 9 xã, phường trong năm 2017:

+ Gia đình hiếu học: Số hộ đăng ký 15.576, số hộ được công nhận danh hiệu: 14.859 hộ/ tổng số 24.918 hộ gia đình, đạt tỉ lệ 62,3%.

+ Dòng họ hiếu học: Số đăng ký 08 dòng họ, số  được công nhận danh hiệu: 05 dòng họ/  tổng số 10 dòng họ trong thị xã, đạt tỉ lệ: 50%.

+ Cộng đồng học tập: Số đăng ký  68 thôn, khu phố, số được công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập” : 63 thôn, khu phố/tổng số 68 thôn, khu phố trong thị xã. Đạt tỉ lệ 92,5.%.

+ Đơn vị học tập: Số đăng ký: 53 đơn vị; số được công nhận danh hiệu:” Đơn vị học tập”: 53/tổng số 53 đơn vị (thuộc cấp xã quản lý), đạt tỉ lệ 100.%.

+ Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các thôn, khu phố trong thị xã năm 2017 đã công bố biểu dương 389 hộ “Gia đình hiếu học tiêu biểu”; 05 “dòng họ hiếu học tiêu biểu”; Riêng số cộng đồng học tập và đơn vị học tập tiêu biểu sẽ được tuyên dương trong sơ kết thực hiện 4 mô hình vào cuối năm 2017.

Kết quả trên có được là nhờ vào sự phối hợp, liên kết kịp thời với Mặt trận, các cơ quan, đơn vị có liên quan để tạo nguồn lực rộng rãi triển khai nhận rộng các mô hình học tập trong cộng đồng dân cư được nhanh chóng và hiệu quả; cùng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp thực hiện tốt vai trò của mình.

Trong Hội nghị cũng nêu rõ những thiếu sót tồn tại trong thời gian qua cần khắc phục để thực hiện tốt trong thời gian tới.
Lê Văn Phượng
Hội Khuyến học thị xã La Gi.


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)