Thị xã La Gi sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Kế hoạch 493/KH-UBND của UBND tỉnh
Ngày 22/02/2019, UBND thị xã La Gi  đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 493/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.


Về dự Hội nghị có các đồng chí Phó bí thư Thường trực Thị ủy, lãnh đạo UBND chủ trì hội nghị, với  71 đại biểu gồm có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thị ủy, UB MTTQ VN thị xã, đông đủ thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã, lãnh đạo UBND, UB MTTQ các xã, phường và các đại biểu là tiêu biểu của các danh hiệu học tập liên tục trong 3 năm (2016-2018). 

Báo cáo trong hội nghị ghi nhận những kết quả triển khai thực hiện xây dựng các mô hình học tập trong 3 năm qua, với các nội dung nổi bật như:

- Có 16.195  hộ gia đình được công nhận là “Gia đình hiếu học”, đạt 64,99% so với tổng số hộ của thị xã; với  10.651 hộ đạt danh hiệu này 3 năm liên tục.
- Có 63/68 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, đạt 92,64%; 
- Có 49/55 đơn vị trực thuộc xã, phường quản lý đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, đạt  96,08%;
- Có 5/10 dòng họ đạt danh hiệu  “Dòng họ hiếu học”, đạt 50% số dòng họ đăng ký.

Hội nghị đánh giá tích cực kết quả đạt được, rút ra được những kinh nghiệm, tìm ra những hạn chế thiếu sót trong quá trình triển khai.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã đã khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân là những điển hình tiêu biểu trong 3 năm qua của các mô hình; hội nghị đã thống nhất phương hướng, biện pháp chỉ đạo cho những năm tiếp theo để thực hiện hoàn thành xuất sắc Kế hoạch 493/KH-UBND đến năm 2020.

Hội Khuyến học thị xã La Gi.


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)