Lễ phát động “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại thị xã La Gi.
Sáng ngày 01/10/2019, tại trường Trung học cơ sở Tân Bình, UBND thị xã La Gi đã tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”.


Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 diễn ra từ ngày 01-10 đến ngày 07-10-2019 với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.” Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo UBND thị xã, bà Bà Đinh Thị Mỹ Hằng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã nhấn mạnh: Việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” với mục đích đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời vì sự phát triển toàn diện của bản thân, tạo ra hình thức học tập phù hợp cho người dân, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất bản thân của mỗi người; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa, nội dung học tập ở trường, ở sách vở, cùng học lẫn nhau để xây dựng xã hội học tập là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay, theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

Hội Khuyến học phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã lồng ghép triển khai phát động tuần lễ thi đua đẩy mạnh thực hiện xây dựng các mô hình học tập “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” nhằm tiến tới đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã đạt kết quả tốt trong năm 2019.

Lê Văn Phượng       
Hội Khuyến học thị xã La Gi.


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)